Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39/A 150-151 Çankaya/Ankara

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Mayaform Medikal Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Mayaform Medikal kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini temel almak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede Mayaform Medikal, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“**KVKK**”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“**GDPR**”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

Mayaform Medikal Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca, Mayaform Medikal’e başvuran hastalara/danışanlara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Mayaform Medikal Hasta/Danışan Açık Rıza Beyanı

Mayaform Medikal’e ait “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini” ve metinde açıkça belirtilen mevzuata ilişkin “tüm haklarımı” sözlü ve yazılı olarak anlayabildiğim dilde okudum, anladım, haklarım konusunda bilgilendim.

Sizi Arayalım